TUOTANTO

JA TOIMITUS

+358(0) 535-77-100 info@cooltech.fi

Pyydä soittoa

Kompressoriyksiköt nestekaasujen purkua ja täyttöä varten

  • Kompressoriyksiköt nestekaasujen purkua ja täyttöä varten
  • Kompressoriyksiköt nestekaasujen purkua ja täyttöä varten

COOLTECH-kompressoriyksiköt on suunniteltu nesteytettyjen teollisuuskaasujen, kuten ammoniakin, propaanin, propeenin jne. täyttöön rautatiesäiliövaunuihin ja säiliöautoihin tai tyhjennykseen sekä jäännöshöyryjen poistoon.

Täyttö tai tyhjennys tapahtuu kompressoriyksikön avulla, joka luo tarvittavan paine-eron säiliövaunun/säiliöauton ja prosessi- tai varastosäiliön välillä.

  • Kuvaus
  • Suoritus
  • Valmistuneet projektit

Nestekaasun purku tapahtuu seuraavasti:

Kompressoriyksikkö imee teknisen kaasun höyryt yrityksen prosessi- tai varastosäiliöstä, johon nestekaasu on tarkoitus ottaa vastaan, ja pumppaa kaasu säiliövaunuun/-autoon, josta purku tapahtuu. Paine-ero siirtää nestekaasun kuljetussäiliöstä yrityksen varastosäiliöön.

Kun neste on tyhjennetty kuljetussäiliöstä, poistetaan jäännöshöyry. Tätä varten kuljetussäiliöstä lähtevä nestelinja suljetaan automaattiventtiilillä, kompressorin imulinja liitetään kuljetussäiliöön ja painelinja varastosäiliöön. Kompressoriyksikkö imee jäännöskaasuhöyryt ja syöttää ne varastosäiliöön nestekerroksen alle paineen nousun estämiseksi.

Nestekaasun täyttö tapahtuu seuraavasti:

Kompressoriyksikkö imee prosessikaasuhöyryt säiliövaunusta/-autosta, joka on tarkoitus täyttää nestekaasulla, ja pumppaa höyryt prosessi-/varastosäiliöön, josta täyttö suoritetaan. Paine-ero siirtää nestekaasun varastosäiliöstä kuljetussäiliöön.

  • Jokainen kompressoriasema suunnitellaan ruuvi- tai mäntäkompressorein.
  • Asiakkaan pyynnöstä kompressoriyksikkö toteutetaan kontissa tai moduulirakenteisena.
  • Kompressoriasema käsittää kompressorin, apulaitteet (ml. lämmönvaihdin) sulku- ja säätöventtiileineen sekä automaattisen ohjaus- ja valvontajärjestelmän.

Teollisuuskaasukompressorilaitosten, kompressoriyksiköiden, jäähdyttimien, pumppaus- ja kiertopumppauslaitosten, ilmanerottimien, kaikenlaisten jäähdytysjärjestelmien, jäähdytys- ja pakastuskeskusten tuotanto.

 

Yhteystiedot
Aholanmäentie 88, 49630, Hamina, Vehkajoki, Finland
+358(0) 535-77-100 info@cooltech.fi